Đọc

Mobile Newspaper

Mobile Newspaper

Mobile Newspaper là dịch vụ cung cấp giải pháp Đọc báo giấy trên điện thoại di động thông qua tin nhắn MMS (tin nhắn đa phương tiện).

Dịch vụ DailyNews

Dịch vụ DailyNews

Dịch vụ nằm trong gói dịch vụ DailyInfo của Viettel, cung cấp các thông tin hàng ngày theo dạng gói thông tin.

Dịch vụ đọc báo Online

Dịch vụ đọc báo Online

Đọc báo Online là dịch vụ tiện ích cho phép thuê bao di động trả trước và trả sau của Viettel đọc báo điện tử ngay trên máy điện thoại di động thông qua việc kết nối Data (GPRS/EDGE/3G)