Truy cập Internet

Mobile Internet

Dịch vụ Mobile Internet là dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động có sử dụng số điện thoại di động của Viettel.

Web Surf

Web Surf

Là dịch vụ cung cấp giải pháp để lướt web trên điện thoại di động.

Mobile Internet 2G

Mobile Internet 2G

Dịch vụ Mobile Internet 2G (GPRS/EDGE) là dịch vụ kết nối Internet di động trên nền công nghệ GPRS/EDGE với tốc độ cao.