Trang chủ > Di động > Dịch vụ Quốc tế > Nhắn tin quốc tế
Nhắn tin quốc tế

MMS Quốc tế

MMS quốc tế

Dịch vụ tin nhắn Đa phương tiện quốc tế (MMS) là dịch vụ cho phép tất cả các thuê bao di động của Viettel gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện (file văn bản, hình ảnh, âm thanh) trên điện thoại di động tới các thuê bao điện thoại thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

SMS quốc tế

SMS quốc tế

Dịch vụ tin nhắn quốc tế cho phép khách hàng gửi tin nhắn (SMS) tới các thuê bao di động thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.