Hỗ trợ|Thứ Ba, 01/01/2013

Mã số cá nhân

Mã số cá nhân (Personal Identification Number – PIN) là mã số khách hàng sẽ được cấp khi hòa mạng một số thuê bao.

Giới thiệu dịch vụ

  • Mã số cá nhân (Personal Identification Number – PIN) là mã số khách hàng sẽ được cấp khi hòa mạng một số thuê bao (hiện tại áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động và đa dịch vụ), mã cá nhân là mã định danh khách hàng khi thực hiện các giao dịch với Viettel.
  • Mã số cá nhân góp phần tăng cường tính bảo mật thông tin của KH.
  • Mã số cá nhân sẽ có chức năng là định danh khách hàng khi thực hiện các giao dịch với Viettel. Với MSCN khách hàng sẽ tự thao tác đăng ký mới, thay đổi, hủy… một số dịch vụ của Viettel.
  • Giá cước: Miễn phí

Cách sử dụng dịch vụ

  • Cấp và tra cứu Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:

TRAMA_SĐT1_SĐT2_SĐT3 gửi 143

Trong đó:

“_” Là khoảng cách

SĐT1”, “SĐT2”, “SĐT3” là 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc (phát sinh cuộc gọi và tin nhắn đi trong vòng 60 ngày kể từ ngày n-3, với n là ngày yêu cầu cấp/tra cứu Mã số cá nhân.

 

  • Đổi Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:

DOIMA_MACU_MAMOI_MAMOI gửi 143

 

  • Hủy Mã số cá nhân

Soạn tin theo cú pháp:

HUY_MASOCANHAN gửi 143

Trong đó:

MASOCANHAN là mã số cá nhân của khách hàng.

_” Là khoảng cách

Lưu ý:

  • Định dạng Mã số cá nhân bao gồm 6 ký tự (cả chữ và số) không có dấu cách, không có ký tự đặc biệt.

Ý kiếnInternet ADSL

Internet ADSL
Công nghệ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)cho phép truy nhập Internet tốc độ cao và mạng thông tin số liệu...

Điện Thoại Cố định

Điện Thoại Cố định
Điện thoại cố định của Viettel cung cấp các dịch vụ gọi nội hạt, liên tỉnh và quốc tế truyền thống, liên tỉnh và quốc tế VoIP, gọi di động...

Cáp Quang FTTH

Cáp Quang FTTH
Dịch vụ FTTH là dịch vụ truy nhập Internet siêu tốc độ dựa trên công nghệ cáp quang. Với dịch vụ này, các nhu cầu về truyền tải dữ liệu...

Truyền Hình NextTV

Truyền Hình NextTV
NextTV là dịch vụ truyền hình qua giao thức internet, tín hiệu truyền hình sẽ được chuyển hóa thành tín hiệu Internet...