Trang chủ > Tin tức > Tin Viettel > Năm 2012: Viettel sẽ ứng dụng 100% CNTT trong quản lý điều hành và SXKD

Năm 2012: Viettel sẽ ứng dụng 100% CNTT trong quản lý điều hành và SXKD

Ngày 1/3/2011, lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức ký quyết định điều chuyển Trung tâm Phần mềm thuộc Công ty Viễn thông Viettel trở thành một đơn vị trực thuộc Tập đoàn, tiến tới sẽ trở thành một công ty.

Mục tiêu trọng yếu là phải đáp ứng được 100% nhiệm vụ CNTT hóa toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý của Tập đoàn trong và ngoài nước.

Theo quyết định này, đơn vị mới có tên gọi Trung tâm Phần mềm Viettel là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tập đoàn, có tài khoản, con dấu riêng và thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Sản phẩm được định hướng chủ yếu là những giải pháp chiến lược trên thị trường viễn thông như: phần mềm kinh doanh viễn thông, phần mềm quản lý mạng viễn thông, phần mềm quản lý doanh nghiệp, giải pháp viễn thông và giá trị gia tăng, thương mại điện tử, phần mềm chính phủ điện tử…

Trung tâm Phần mềm Viettel là đơn vị chịu trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý của Tập đoàn ngay tại Việt Nam và cả các thị trường quốc tế trong năm 2011 – 2012.

Song song với nhiệm vụ đó là tiến tới phục vụ những khách hàng ngoài Viettel. Trước mắt, Trung tâm sẽ thông qua công ty Viễn thông Viettel để xây dựng sản phẩm và tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp và khách hàng chính phủ. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm xây dựng đội ngũ kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng và nắm bắt xu hướng thị trường. Dự kiến đến năm 2015, tỷ lệ doanh thu từ khách hàng ngoài Viettel sẽ lớn hơn 50%.

Quá trình hoạt động của Trung tâm là cơ sở để đánh giá và lên phương án hình thành Công ty TNHH Một thành viên Phát triển phần mềm Viettel, định hướng hạch toán độc lập có lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phần mềm và giải pháp CNTT.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *