Trang chủ > Tin tức > Tin Viettel > Trên 2000 sáng kiến ý tưởng trong năm 2010

Trên 2000 sáng kiến ý tưởng trong năm 2010

Theo thống kê, trong năm 2010, CBCNV Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đóng góp 2043 sáng kiến ý tưởng về các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và quản lý của Viettel. So với năm 2009, số lượng sáng kiến ý tưởng tăng gần 40%. Như vậy, bình quân cứ 10 CBCNV Viettel có 1 sáng kiến ý tưởng.

Trên 2000 sáng kiến ý tưởng trong năm 2010

Ước tính, các sáng kiến ý tưởng trong năm 2010 đã làm lợi trên 700 tỷ đồng cho Viettel so với năm 2009 là 78 tỷ đồng. Viettel cũng đã xét thưởng, cấp giây chứng nhận cho các cá nhân, tập thể có những đóng góp cho phong trào và tác giả của các sáng kiến ý tưởng có giá trị làm lợi với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Viettel đã phát động hàng loạt các phong trào sáng kiến, ý tưởng, như 6.000 ý tưởng tiết kiệm Viettel, Sáng tạo trẻ Viettel,… tổ chức các ngày hội sáng kiến ý tưởng để truyền thông sâu rộng và nâng cao nhận thức đến toàn thể CBCNV.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *