Trang chủ > Tin tức > Tin Viettel > Viettel Telecom phấn đấu tiết kiệm 160 tỷ đồng trong năm 2011

Viettel Telecom phấn đấu tiết kiệm 160 tỷ đồng trong năm 2011

Bằng việc tối ưu hóa mô hình tổ chức, áp dụng CNTT vào quản lý và điều hành, phát huy phong trào sáng kiến ý tưởng, Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phấn đấu tiết kiệm chống lãng phí 160 tỷ đồng trong năm 2011.

Các nội dung tiết kiệm được Viettel hướng tới thực hiện trong năm là công tác mua sắm hàng hoá, vật tư với mục tiêu tiết giảm được 49 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí xăng xe văn phòng 1,2 tỷ; Điện nước văn phòng, cửa hàng 2,2 tỷ đồng; Xăng ứng cứu thông tin, điện nhà trạm 38,9 tỷ đồng; Chi phí bán hàng 15,32 tỷ đồng… Phong trào Chống lãng phí được Viettel Telecom đề ra mục tiêu chống thất thoát, mất mát, hư hỏng và lãng phí trong khai thác, sử dụng các vật tư, tài sản ở con số 26 tỷ đồng…

Chỉ tiêu tiết kiệm trong năm 2011 của Viettel Telecom dựa trên cơ sở những chi phí đã được Tập đoàn Viễn thông Quân đội duyệt chi. Những biện pháp cụ thể như chọn lựa đối tác thầu, mua hàng số lượng lớn, nâng cao công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, … giúp đơn vị này giảm được chi phí hoạt động trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ, mục tiêu kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

Trong năm 2010, Viettel Telecom chỉ sử dụng 93% nguồn kinh phí được duyệt, trong khi doanh thu đạt 106% kế hoạch và tăng 133% so với năm 2009; lợi nhuận sau thuế tăng 32% so với 2009; năng suất lao động đạt 3,5 tỷ/người/năm, tăng 9% so với năm 2009. Trong năm 2011, Viettel Telecom dự kiến tiết kiệm được 160 tỷ đồng, chỉ sử dụng khoảng 90,3% nguồn kinh phí được duyệt.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *